Performance in all Colors and all Levels

(Nieuwe versie - Januari 2014) Identificatieaanvraag:

http://www.cbc-bcp.be/images/Documents/aanvraagformulier_identificatie_v3_Januari_2014.pdf

Wat moet er gedaan worden om een raspaspoort te bekomen?

1- Lid zijn van de vzw Belgian Appaloosa tijdens het jaar van u aanvraag (50€).

2- Een goede kopij (in kleur) van beide zijden van het ApHC certificaat van het paard.

3- De papieren moeten op naam van de aanvrager staan.

4- Tergelijkertijd moet u ons het formulier tot identificatie van het paard ingevuld terugzenden. Het heeft geen zin de papieren rechtstreeks naar de confederatie van het paard te zenden.  (Deze sturen ons alles terug, en leidt dus tot veel tijdverlies.

5- Ook moet er nog 10€ betaald worden tezelfdertijd met het lidgeld. Dit is een kost voor het paspoort zelf.

6- Wanneer dit alles in orde is, zal u een betalingsformulier van de confederatie ontvangen.

7- Als u al een raspaspoort van het buitenland bezit, hoeft u geen 10€ meer te betalen maar moet u wel kopiën opsturen van alle belangrijke pagina's van uw paspoort.
Deze stap is verplicht om in orde te zijn met de wet.

8- Al deze punten moeten in orde zijn om een raspaspoort te bekomen. Als deze punten niet in orde zijn na 3 maanden na de aanvraag, dan zal er geen raspaspoort bezorgd worden maar een equipas (paspoort voor paarden zonder afstamming). We wijzen u erop dat in sommige landen paarden zonder raspaspoort niet aan wedstrijden mogen deelnemen.

Voor diegenen die nog meer uitleg wensen gelieve zich tot het secretariaat te wenden.

Steeds tot uw dienst!