Performance in all Colors and all Levels

zie hier enkele raadgevingen waarmee rekening dient gehouden te worden bij aankoop van een rasappaloosa.

1- Vergewis u ervan of het paard wel de ApHC papieren bezit.
2- Dat ze op naam van de verkoper staan.
3- Dat er tergelijkertijd een Transfert raport, getekend door de laast aangegeven eigenaar, wordt afgegeven.

    Mocht u nog problemen hebben, aarzel niet de Belgian Appaloosa te contacteren. Liever een inlichting vragen dan opgezadelt te zijn met een paard waarmee je niets kunt aanvangen.
    Wanneer de verkoop is afgehandeld is het te laat voor alles behalve een langdurig en kostelijk rechtsgeding.

Nog enkele algemene raadgevingen.
1- Voor alle papieren opgestuurd naar de ApHC, neem steeds kopieën.
2- Alle belangrijke papieren verzenden per aangetekende brief met bewijs van afgifte.
3- Stuur nooit baar geld op in je brieven. Zeker en vast komen noch het geld noch de brieven aan. Verschillende personen zijn er reeds het slachtoffer van geweest.
4 - Enkel het volbloedpaard, de volbloed arabier en de quarter ingeschreven in hun stamboek zijn toegelaten als kruising.
5- Alle paarden bestemd voor de fok moeten een DNA test doen .(Deze kan u bestellen bij de Aphc).

Als u deze raadgevingen opvolgd zullen de meest voortkomende problemen al opgelost zijn.